Индекси на строителната продукция през декември 2020 година

По предварителни данни през декември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец. През декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява със 7.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: