Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през август 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение с август 2009 година. Посещенията на чужденци в България през август 2010 г. са 1 596.8 хил. и нарастват с 11.3% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: