Премини към основното съдържание

Издателска дейност през 2020 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Публикувано на: 25.06.2021 - 11:00

В България през 2020 г. са издадени:

  • 10 769 книги и брошури с годишен тираж 5 893 хиляди;
  • 209 вестника с годишен тираж 123 287 хиляди;
  • 519 списания и бюлетини с годишен тираж 8 416 хиляди;
  • 101 периодични сборника с годишен тираж 17 хиляди.
Прессъобщение
Статистическа област