Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% по-малко в сравнение с юли 2009 година. Посещенията на чужденци в България през юли 2010 г. са 1 568.9 хил. и нарастват с 6.9% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: