Националният статистически институт представя данни за седмичната смъртност

От днес потребителите на статистическа информация могат да намерят данни за умиранията по седмици в периода 2015 - 2021 г., разпределени по възраст, пол и области. Данните са налични в Информационна система ИНФОСТАТ на следния адрес: