Интерактивна карта с данни за „свръхсмъртността“ в Европа през 2020 г. на български език

Националният статистически институт представя на Вашето внимание адаптираната на български език интерактивна карта с данни за „свръхсмъртността“ в 31 европейски държави през 2020 г. по време на пандемията от COVID-19.

Картата е част от новата статия „Статистика на свръхсмъртността“, публикувана в Statistics explained - платформа на Евростат, която представя различни статистически теми по достъпен и лесно разбираем начин.

В статията се проследява изменението на броя на умиранията по месеци в Европейския съюз и в страните от ЕАСТ в сравнение със средния им брой за съответния месец през периода 2016 - 2019 г. (базов период).

Представеният показател се използва за измерване на мащабите на здравната криза, породена от разпространението на COVID-19, и изразява нарастването на умиранията през избран месец спрямо средното за съответния месец на базовия период.

Колкото по-висока е стойността на показателя, толкова по-голям е броят на умиранията през наблюдавания месец. Ако показателят е с отрицателна стойност, това означава, че умиранията са по-малко в сравнение с базовия период.

В някои европейски страни броят на умиранията нарасна бързо през март 2020 г., като в част от ЕС той е изключително висок спрямо средното за периода 2016 - 2019 година.

Пикът на свръхсмъртността е регистриран през март и април, въпреки че страните в Европа бяха засегнати по различен начин в ранния етап на пандемията.

Стойността на показателя за ЕС е най-висока през април, когато броят на умиранията е с 24.9% повече в сравнение със средната му стойност за същия месец на базовия период.

През май - юли стойностите на показателя средно за ЕС са по-ниски - под 3.0% месечно.

През целия период, от март до юли, общо за ЕС са регистрирани 188 000 умирания повече в сравнение със средното за тези месеци на базовия период.

Пандемията от COVID-19 отново се разрасна през август - септември и показателят за свръхсмъртността достигна 7.8% в ЕС през септември 2020 година.

През октомври стойността му продължава да нараства в 16 държави членки.