Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през второто тримесечие на 2010 година

През второто тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 3 138 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през второто тримесечие на 2010 г. намалява с 51 хил. (1.3%) в сравнение със същия период на 2009 г. до 3 763.1 хиляди.

Прессъобщение: 
Статистическа област: