Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2010 г. са 316.9 хил., или с 34.8% по-малко в сравнение с юни 2009 година. Посещенията на чужденци в България през юни 2010 г. са 970.2 хил. и нарастват с 1.4% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: