Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2020 година

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.2% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен спад от 6.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение: