Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2010 г. са 324.8 хил. или с 34.1% по-малко в сравнение с май 2009 година. Посещенията на чужденци в България през май 2010 г. са 593.0 хил. и се увеличава с 6.2% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: