Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първо тримесечие на 2010 година

По предварителни данни, през първото тримесечие на 2010 г. 853.7 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина.
Едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 123 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 702 лева за пътуване в чужбина.

Прессъобщение: 
Статистическа област: