Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2020 година

Публикувано на: 21.05.2021 - 11:00

През 2020 г. в страната функционират следните културни институции:

• 182 музея с музеен фонд 7 550 хил. фондови единици;

• 71 театъра, организирали 7 021 представления, посетени от 769 хил. зрители;

• 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;

• 70 кина с 215 киноекрана.

Прессъобщение
Статистическа област