Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 18.05.2021 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 830 лв. и нараства с 6.9% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 607 лв. и се увеличава с 8.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През първото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение