Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 17.05.2021 - 11:00

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 6.3%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.7%.

Прессъобщение
Статистическа област