Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2010 г. са 340.2 хил. или с 29.5% по-малко в сравнение с април 2009 година.
Посещенията на чужденци в България през април 2010 г. са 519.9 хил. и се увеличава със 7.0% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: