Дейност и състояние на нефинансовите предприятия при условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка през ноември 2020 година

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение: 
Статистическа област: