Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2020 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.5% спрямо третото тримесечие на 2019 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: