Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през първото тримесечие на 2010 година

През първото тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 2 003 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване . Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през първото тримесечие на 2010 г. намаляват със 130 хил. (8.0%) в сравнение със същия период на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: