Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март 2009 година.
Посещенията на чужденци в България през март 2010 г. са 301.7 хил. и намаляват с 9.8% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: