Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през 2009 година

По окончателни данни 1 334.3 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през 2009 година.
През 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 189.2 лева по време на лично си пътуване в страната, и 834.7 лева - за пътуване в чужбина.

Прессъобщение: 
Статистическа област: