Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, февруари 2010 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2010 г. са 240.3 хил. или с 23.0% по-малко в сравнение с февруари 2009 година. Посещенията на чужденци в България през февруари 2010 г. са 273.2 хил. и се увеличават с 1.3% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: