Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението, IV тримесечие 2009 г.

По предварителни данни 1 178 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през четвърто тримесечие на 2009 година. През четвърто тримесечие на 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 143.5 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 1095.0 лева - за пътуване в чужбина.

Прессъобщение: 
Статистическа област: