Посещения на чужденци в България и пътувания на българи в чужбина, декември 2009 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2009 г. са 297.9 хил. или с 24.2% по-малко в сравнение с декември 2008 година. Посещенията на чужденци в България през декември 2009 г. са 357.1 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 7.3% .

Прессъобщение: 
Статистическа област: