Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2020 година

Публикувано на: 16.02.2021 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 805 лв. и нараства с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 681 лв. и се увеличава с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

През четвърто тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено в сравнение със същото тримесечие на 2019 година.

Прессъобщение