Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2020 година

Публикувано на: 15.02.2021 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 5.2%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.8%.

Прессъобщение
Статистическа област