Посещения на чужденци в България и пътувания на българи в чужбина, ноември 2009 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2009 г. са 295.7 хил. или с 21.8% по-малко в сравнение с ноември 2008 година. Посещенията на чужденци в България през ноември 2009 г. са 338. 8 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 8.9% .

Прессъобщение: 
Статистическа област: