Премини към основното съдържание

Данни за „свръхсмъртността“ в Европа

Националният статистически институт представя на Вашето внимание графика за „свръхсмъртността“ в 31 европейски държави по време и след пандемията от COVID-19.

Интерактивна карта с данни за „свръхсмъртността“ в Европа

Графиката е част от статията „Статистика на свръхсмъртността“, публикувана в Statistics explained - платформа на Евростат, която представя различни статистически теми по достъпен и лесно разбираем начин.

В статията се проследява изменението на броя на умиранията по месеци в Европейския съюз и в страните от ЕАСТ в сравнение със средния им брой за съответния месец през периода 2016 - 2019 г. (базов период).

Представеният показател се използва за измерване на мащабите на здравната криза, породена от разпространението на COVID-19, и изразява нарастването на умиранията през избран месец спрямо средното за съответния месец на базовия период.

Колкото по-висока е стойността на показателя, толкова по-голям е броят на умиранията през наблюдавания месец. Ако показателят е с отрицателна стойност, това означава, че умиранията са по-малко в сравнение с базовия период.