Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2008 година

Посещенията на чужденци в България през декември 2008 г. са 385 336 и намаляват спрямо същия период на 2007 г. с 5.5%.
През месец декември 2008 г. пътуванията на български граждани са 392 754, като намалението им спрямо декември 2007 г. е 9.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: