Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, януари 2009 г.

Посещенията на чужденци в България през януари 2009 г. са 266 697 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 9.9%.
Пътуванията на българските граждани в чужбина започват да намаляват от ноември 2008 г. и през януари 2009 г. достигат 338 440 броя, като намалението им спрямо януари 2008 г. е 30.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: