Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2020 година

Общият индекс на цените на производител  през октомври 2020 г. се увеличава с 0.3% в сравнение с предходния месец и намалява с 2.7% спрямо октомври 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец, а в сравнение с октомври 2019 г. е отчетено намаление с 1.5%.

Прессъобщение: