Превозени товари и пътници и извършена работа през трето тримесечие на 2020 г. по видове транспорт (предварителни данни)

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт.  

През третото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 25.9%) и при извършената работа (с 44.8%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

Прессъобщение: 
Статистическа област: