Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, февруари 2009 г.

Посещенията на чужденци в България през февруари 2009 г. са 269 732 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 10.6%.
Пътуванията на българските граждани в чужбина започват да намаляват от ноември 2008 г., когато те са били 378 310 броя, като през февруари 2009 г. достигат 312 112 броя.

Прессъобщение: 
Статистическа област: