Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, 2008 г.

Пътуванията на българските граждани в чужбина през 2008 г. достигат 5726.7 хил. броя, което е с 26.9% повече спрямо предходната година, като 3499.5 хил. от общия брой пътувания са в страните от ЕС.

Прессъобщение: 
Статистическа област: