Туристически пътувания на населението, IV тримесечие 2008 г.

По предварителни данни на НСИ 1 352 хил. български граждани са пътували в страната и в чужбина през четвъртото тримесечие на 2008 г.

Прессъобщение: 
Статистическа област: