Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2020 година