Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, март 2009 г.

През март 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 403 718 или с 15.1% по-малко в сравнение с март 2008 година.
Посещенията на чужденци в България през март 2009 г. са 334 417 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. със 7.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: