Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селското стопанство през 2020 година (първа оценка)

Публикувано на: 18.12.2020 - 11:00

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство през 2020 г. стойността на крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ отбелязва понижение с 8.3% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 11.5%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 6.4%, а нетният предприемачески доход - с 6.3%.

Прессъобщение
Статистическа област