Премини към основното съдържание

Райони на пазара на труда

Публикувано на: 16.12.2020 - 14:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.

Концепцията за Районите на пазара на труда е утвърдена и широко обсъждана в регионалната география и статистиката както в Европа, така и в някои страни отвъд океана като САЩ, Канада, Мексико и Южна Корея. Това са икономически интегрирани райони, в които се наблюдава концентрация на население и работна сила, дефинирани на базата на данни за ежедневните трудови пътувания до работното място. Идеята е от съществено значение за създаването на функционални райони, моделиращи социално-икономическата ситуация в териториален аспект. Публикацията е фокусирана върху метода за формулиране на този вид функционални райони и обобщава опита на България и други държави, разкривайки широката приложимост на Районите на пазара на труда в науката и практиката. Устойчивостта на постигнатите досега резултати се гарантира от множеството публично достъпни методологични материали и R код за изпълняване на съответния алгоритъм.

Статистическа област