Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване, 2008 г.

През 2008 г. в страната са функционирали 3217 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, а броят на стаите в тях е 121.4 хил.

Прессъобщение: 
Статистическа област: