Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението, 2008 г.

По окончателни данни през 2008 г., 1 329 хил. български граждани са пътували в страната и в чужбина.
Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през 2008 г. показва, че най-голям е относителният дял на разходите за храна - 43.1% от всички разходи за туристически пътувания в страната, докато при пътувания в чужбина това са разходите за транспорт - 30.0% от всички разходи.

Прессъобщение: 
Статистическа област: