Наблюдение на потребителите, октомври 2020 година

През октомври 2020 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

Прессъобщение: 
Статистическа област: