Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, май 2009 г.

През май 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 493 228 или с 6.4% по-малко в сравнение с май 2008 година. Посещенията на чужденци в България през май 2009 г. са 558 295 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 10.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: