Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението, I тримесечие 2009 г.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2009 г. 1 168 хил. български граждани са пътували в страната и в чужбина. В сравнение със същия период на 2008 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече години с туристическа цел се увеличава с 18.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: