Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2020 година

Публикувано на: 16.11.2020 - 11:00

През третото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 4.8%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.6%.

Прессъобщение
Статистическа област