Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, април 2009 г.

През април 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 482 929 или с 5.9% повече в сравнение с април 2008 г.
Посещенията на чужденци в България през април 2009 г. са 485 817 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 5.4%

Прессъобщение: 
Статистическа област: