Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, юни 2009 г.

През юни 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 485 892 или с 10.8% по-малко в сравнение с юни 2008 година. Посещенията на чужденци в България през юни 2009 г. са 957 271 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 12.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: