Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване, I тримесечие 2009 г.

През първото тримесечие на 2009 г. в страната са функционирали 1 975 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване намалява с 11.2% в сравнение със същия период на 2008 г. и достига до 1 632 хиляди.

Прессъобщение: 
Статистическа област: