Посещения на чужденци в България и пътувания на българи в чужбина, юли 2009 г.

Посещенията на чужденци в България през юли 2009 г. са 1 471.2 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 5.8%. Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2009 г. са 522.5 хил. или с 14.2% по-повече в сравнение с юли 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: