Световен ден на учителя - 5 октомври

Световният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни по света. Той влиза в световния календар през 1994 г. по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на Препоръките, касаещи статуса на учителя, чиято цел е да се подчертае важната  роля на учителите в обществото.

През 2020 г. темата на празника е „Учителите: Водещи в криза, преосмислящи бъдещето“. Денят е повод да отбележим учителската професия по целия свят, да направим равносметка на постиженията и да насочим вниманието към гласовете на учителите, които са в основата на усилията за постигане на глобалната образователна цел - нито един човек по света да не остане необразован.