Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2020 година

Общият индекс на цените на производител през август 2020 г. намалява с 0.7% в сравнение с предходния месец и с 3.1% спрямо август 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2020 г. се понижава с 0.5% спрямо предходния месец и с 1.7% спрямо съответния месец на предходната година. 

Прессъобщение: